final znak

Положення про оцінку
Статут
Публічний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Положення про запобігання конфлікту інтересів
Методологія оцінювання